ΠΑΓΚΟΙ ΧΑΛΑΖΙΑ

Η QUARELLA S.P.A είναι μια από τις κορυφαίες ιταλικές εταιρίες, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και επεξεργασία συνθετικών προϊόντων από ορυκτά πετρώματα. Η εταιρία ιδρύθηκε την διάρκεια του 1950 στην περιοχή της Βερόνα μια περιοχή διάσημη για τα πετρώδη υποστρώματα της από την αρχαιότητα.
Τα προϊόντα QUARELLA μπορούν να οριστούν ως σύνθετα υλικά διότι είναι αποτέλεσμα συνδυασμού θραύσματος φυσικού πετρώματος σε ποσοστό 95% και εποξειδικών ρητινών σε ποσοστό 5%.
Τα υλικά QUARELLA χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το πέτρωμα που εμπεριέχουν, είναι είτε μαρμαρικά ,είτε χαλαζιακά. Οι ιδιότητες των υλικών εξαρτώνται από τη βάση του υλικού.
Οι φυσικομηχανικές τους ιδιότητες  υπερτερούν από τα απολύτως φυσικά πετρώματα (μάρμαρα, γρανίτες και χαλαζίες) με κορυφαία  προϊόντα της τη χαλαζιακή σειρά Pianoforte και τη σειρά Evo ,ως προς την απορροφητικότητα, την αντοχή σε τριβή και την αντοχή σε κάμψη και σε θλίψη λόγω του ότι τα θραύσματα του φυσικού πετρώματος που χρησιμοποιούνται είναι απαλλαγμένα από τυχόν μικρόκοσμους και άλλες προσμίξεις των φυσικών πετρωμάτων.
Η Quarella ήταν πάντα πρωτοπόρος και συνεχίζει να είναι στην ηγετική θέση και να διαφοροποιείται από όλους όσους προσπαθούν να την ανταγωνιστούν.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QZERO ΣΤΗΝ QUARELLA

Με άπλα λόγια η καινοτόμα αυτή τεχνολογία παραγωγής όγκων διασφαλίζει τον πλήρη πολυμερισμό και την αδρανοποίηση των ρητινών που αποτελούν τον συνδετικό παράγοντα για την παραγωγή σύνθετων βιομηχανικών πετρωμάτων.
Είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Quarella και αποτελεί αποκλειστικότητα της και ανταγωνιστικό πλεονέκτημά αφού διασφαλίζει ότι τα παραγόμενα προϊόντα δεν θα απελευθερώσουν στο περιβάλλον «ξένες» ουσίες είτε σε αέρια μορφή είτε κατά τον καθαρισμό του υλικού με νερό και άλλους διαλύτες.
Η τεχνολογία αυτή καθιστά το προϊόν πραγματικά αδρανές και επομένως το πιο φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο παγκοσμίως.
Η Quarella θα υποδεχθεί τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα υλικά δόμησης με την νέα τεχνολογία QZERO που την καθιστά και πάλι ηγέτη στην ανάπτυξη σύνθετων βιομηχανικών πετρωμάτων.

Powered by IOS Gallery, a free gallery component for Elxis CMS.
Copyright © 2008-2024 Is Open Source. All rights reserved.